Preview Mode Links will not work in preview mode

DiVetro Lente podcast

Jan 30, 2019

Download de show notes

Dankzij de digitale transformatie van de samenleving is er een nieuw type bedrijf mogelijk. De exponentiële organisatie. Onder andere Uber en AirBnB zijn hier voorbeelden van. 

In deze aflevering vertellen we in tien korte hoofdstukjes het verhaal van twee fictieve consultancybedrijven. Ze worden...


Jan 25, 2019

Download de show notes

Wat is digitale vaardigheid, en waarom is het belangrijk? Digitale vaardigheid betekent zoveel als in staat zijn om met behulp van digitale techniek zoals computers en smartphones te doen wat je wilt in je dagelijkse bestaan. Als je je dagelijkse zaken allemaal digitaal kan doen en daar geen...


Jan 21, 2019

Download onze shownotes

De mens maakt technologie, en de technologie maakt de mens. We hebben enorme macht over onze wereld gekregen door technologie, en zijn er vaak van afhankelijk. Hoe gemakkelijk we technologie gebruiken in ons dagelijks leven is bepalend voor ons succes in werk en leven. In deze aflevering kijken...


Jan 11, 2019

Download hier de show notes als bijlage.

Digitale transformatie is de verandering van processen, bedrijven en hele sectoren die mogelijk gemaakt wordt door informatisering en digitalisering. Hierbij wordt informatie minder tijds- en plaats gebonden, en kunnen mensen daarop op andere manieren samenwerken.

Deze...