Preview Mode Links will not work in preview mode

DiVetro Lente podcast

May 2, 2019

De IT-afdeling als thuishonk van de technisch onderlegde medewerkers is aan het verdwijnen. Ergens is dat wel jammer. Straks is er geen plek meer in het pand waar ik ongegeneerd mijn Star Wars t-shirts kan dragen. Anderzijds is het niet meer dan natuurlijk dat de jongens en meisjes van de automatisering vroeg of laat...