Preview Mode Links will not work in preview mode

DiVetro Lente podcast

Jan 21, 2019

Download onze shownotes

De mens maakt technologie, en de technologie maakt de mens. We hebben enorme macht over onze wereld gekregen door technologie, en zijn er vaak van afhankelijk. Hoe gemakkelijk we technologie gebruiken in ons dagelijks leven is bepalend voor ons succes in werk en leven. In deze aflevering kijken...


Jan 11, 2019

Download hier de show notes als bijlage.

Digitale transformatie is de verandering van processen, bedrijven en hele sectoren die mogelijk gemaakt wordt door informatisering en digitalisering. Hierbij wordt informatie minder tijds- en plaats gebonden, en kunnen mensen daarop op andere manieren samenwerken.

Deze...


Dec 18, 2018

Welkom op de DiVetro Lente Podcast! 
 
Elke week maken we nieuwe afleveringen. Abonneer je via onze website www.divetro.nl/lente om steeds de laatste aflevering te beluisteren. We krijgen graag feedback en suggesties voor volgende afleveringen. Laat ons vooral weten over welke onderwerpen jij meer wilt weten, dan gaan...